De Schoonebeeker

De Schoonebeeker is het grootste heideschaap in Nederland. Kenmerkend is de hoogbenigheid en de lengte in de romp. Het beenwerk is sterk en droog, ook rond de gewrichten (pezig). De ruglijn is lang en recht. Beide geslachten zijn ongehoornd en vertonen een zogenaamde Romeinse neus. De kop is lang en smal met een enigszins brede muil. De oren zijn groot en hoog aan de kop geplaatst. Ze staan iets opzij en zijn naar attent voren gericht.

De kop- en pootbeharing is kort en glanzend. Kop en poten zijn vrij van wol. De staart is bewold en reikt tot beneden de hak. De hals is lang en de kop wordt hoog gedragen.


 

De Schoonebeeker stelt weinig eisen aan haar leefomgeving en staat dicht bij de natuur. Het karakter is vertrouwelijk. Indien de voeding uitsluitend bestaat uit sobere gewassen met een minimale voedingswaarde is enige hoogwaardige bijvoedering wenselijk.

Ooien werpen vaak eenlingen, maar tweelingen vormen zeker geen uitzondering. Normaliter verlopen geboortes probleemloos en is de moederzorg uitstekend te noemen. Bij een stabiele sobere voeding kan het lichaamsgewicht van ooien oplopen tot circa 50 kg en dat van de rammen tot circa 80 kg. Dit is mede afhankelijk van de wijze waarop ze gehouden worden.

 

 


 

 

E-mailen
Bellen